Czyszczenie separatorów Gdańsk Sopot Gdynia

Separatory zapobiegają przedostawaniu się osadów,olejów i tłuszczy lub innych odpadów do systemu kanalizacyjnego.
Prawidłowo działający separator oleju / tłuszczu ma kluczowe znaczenie dla sprawności instalacji kanalizacyjnej.

Zaniedbanie czyszczenia odstojników prowadzi do tworzenia zatorów,powodując przestoje w w firmach przemysłowych i gastronomi,istnieje także możliwość niedozwolonego przelania tłuszczy i substancji ropopochodnych ze zbiornika separacyjnego do publicznej sieci kanalizacyjnej.

Oferujemy kompleksowe usługi czyszczenia systemów separacyjnych.Nasi wyszkoleni technicy wypompowują osad z separatorów,usuwają szlam,ciśnieniowo oczyszczają kanały i zapewniają swobodny przepływ wody przez separator.
Odpady są zabierane, transportowane i usuwane w zakładzie utylizacji.

Kompleksowe czyszczenie i serwis:

czyszczenie separatorów gdańsk sopot gdynia trójmiasto

 • Czyszczenie separatorów tłuszczu
 • Separatory substancji ropopochodnych
 • Komory rozdziału
 • Czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Osadniki i piaskowniki
 • Odstojniki szlamu
 • Studnie przelewowe
 • Montaż i eksploatacja
 • Naprawa urządzeń separacyjnych
 • Obsługa techniczna restauracje zakłady przemysłowe
 • Przeglądy okresowe
 • Sporządzanie dokumentacji odbiorczej
 • Kontroli stanu technicznego odstojników
 • Udrażnianie rur odpływowych
 • Transport odpadów do utylizacji

 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do nas pod numer 794 173 499
 

Pogotowie wod-kan